Urenregistratie

Via dit formulier geeft u de urenstand van uw apparaat door. Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in. De urenstand kan enkel via dit formulier worden opgegeven.
Gegevens apparaat
 
Uw gegevens
     
Serienummer apparaat   Naam
 
     
Urenstand apparaat   Postcode
 
     
Peildatum (dd-mm-jjj)   Huisnummer
 
     
    Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
   
     
    Email adres
   
Ik sta gebruik van mijn persoonlijke gegevens toe.